ಸೈಲೇಜ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಫಿಲ್ಮ್

  • Blown 750mm Wide Green Silage Film

    ಬೀಸಿದ 750 ಎಂಎಂ ವೈಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಲೇಜ್ ಫಿಲ್ಮ್

    ಸೈಲೇಜ್ ಬೇಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೇವಿನ ಗುಣಮಟ್ಟವು ಸುತ್ತುವ ಚಿತ್ರದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಸೈಲೇಜ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಥಿರವಾದ ಉನ್ನತ-ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕರ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು.